ลวดเหล็กและลวดอลูมิเนียม

ลวดเหล็กกลม

Steel Wire

Description Size
ลวดเหล็กกลม 4 mm.

ลวดเหล็กตีเกลียว

Galvanized Steel Wire

Description Size
ลวดเหล็กตีเกลียว 25 sq.mm.
50/7  sq.mm.
95 sq.mm.

ลวดอลูมิเนียมแบน

Armour Tape

Description Size 
ลวดอลูมิเนียมแบน 1×10 mm.

 

ลวดอลูมิเนียมกลม

Tie Wire

Description Size 
ลวดอลูมิเนียมกลม 2.5 mm.
4 mm.

 

ลวดอลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน

Covered Tie Wire

Description Size
หุ้มฉนวน 4 mm.

Scroll to Top