ปรีฟอร์มเด็ดเอ็น

Preformed Dead End

For Insulated Cable (สำหรับสายหุ้ม)

 

ขนาด (ต.มม.) / Size sq.mm.
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

 

 

 

Scroll to Top