อุปกรณ์ป้องกัน แรงสูง แรงต่ำ ฟิวส์

ล่อฟ้าแรงสูง

Polymer Lighting Arrester

 

Rate.KV. Rate. KA.
3 5 kA/10KA
6
9/10
12
21
24
30

ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์

Drop out fuse cutout

Rate.K.V. Rate. Amp Rate. KA
27 100 8
27 100 12
27 200 10
27/35 100 8
27/35 200 8

ฟิวส์ลิงค์

Fuse Link

 

Rate.Amp. Rate. KV.
1/2/3/6 15/27/35 KV.
8/10/15
8/10/15
30/40/50
65/80/100
140
200

ล่อฟ้าแรงต่ำ

LV. Surge Arrester

 

Rated Rated
V kA
500 2.5
500 5

ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ

 H.R.C. FUSE

Rate Amp.
32-36
50
80
100
150-160
200
250
300-315
350-355
400

แอลที สวิทช์

LT Switch

Rate Rate
K.V. A
0.5 400

 

 

 

Scroll to Top