ลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่ำ

ลูกถ้วยแขวน

Suspension Insulators

ANSI Class Type Dia. Disc
52-1 Clevis & Eye 6″
52-2 Clevis & Eye 7-½”
52-4 Clevis & Eye 10″

ลูกถ้วยไลน์โพส

Line Post Insulators

ANSI Class Rate KV
57-2L 24
57-3L 33
57-4L 46

ลูกถ้วยยึดโยง

Strain Insulator

 ANSI Class  Length (inch)  Strength (lbs)
 54-1  3  1/2″ 12000
 54-2  4 1/2″  16000
 54-3  5 1/2″  20000
 54-4  6 1/2″  20000

ลูกถ้วยแร็ค

Spool Insulator

 ANSI Class
53-2

ลูกถ้วยหมอน

Pillow Insulator

Cat. No Length (mm.)
UCS-001 95
UCS-003 150
UCS-004 280

 

 

Scroll to Top