ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์

Hardwear

 

เหล็กรูปรางน้ำ Cross arm Channel Steel

ขนาด (มม.) / Size mm.
100 x 50 x 5 ยาว 2250
100 x 50 x 5 ยาว 4200

 

เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง Overhead Ground wire Bayonet

ขนาด (มม.) / Size mm.
65 x 65 x 6 ยาว 2250

กราวด์ร็อด Ground rod

ขนาด (มม.) / Size mm.
65 x 65 x 6 ยาว 2000

ก้านสมอบก Anchor Rod Double stand eye

ขนาด (มม.) / Size mm.
M 16 x 2000
M 20 x 2500

เหล็กคอนเคเบิ้ลทางโค้ง / ทางตรง Aerial Cable Installation straight/curve

เหล็กประกับไม้คอน Flat cross arm brace

ขนาด (มม.) / Size mm.
30 x 6 x 760

เหล็กรองรับคานนั่งร้านหม้อแปลง Supporting Transformer

ทิมเบิ้ลเคลวิส Thimble Clevis

กายทิมเบิ้ล Guy thimble

ขนาด (มม.) / Size mm.
50 – 95

แผ่นห่วงสำหรับสายยึดโยง Angle Guy Attachment

ขนาด (มม.) / Size mm.
30 องศา

กายแคล้มป์ Guy Clamp

รายละเอียด
3 สลัก

เหล็กแขวนท่อ Bracket

ขนาด (มม.) / Size mm.
30 x 4

นัทรูปห่วง Eye Nut

รายละเอียด
M 16

ขาจับดรอพเอาท์และล่อฟ้า Mounting Bracket for Dropout & Lighting

ขาจับเทอร์มิเนชั่น Mounting Bracket for Termination

ยูแคล้มป์ Clamp U-Bolt M8,M16

รายละเอียด
M 16

รายละเอียด
M 8

แร็ค Racks

รายละเอียด ขนาด (มม.) / Size mm.
ที่จับลูกรอก / แร็คเดี่ยว 1 ช่อง
แร็ค 3 ช่อง 2 x 200
แร็ค 5 ช่อง 3 x 200
แร็ค 7 ช่อง 4 x 200

แหวนแบบเรียบ Square washer

ขนาด (มม.) / Size mm.
52 x 52 x 4.5
72 x 72 x 6

สลักเกลียว Machine Bolt

ขนาด (มม.) / Size mm.
สลักเกลียว M 16 x 130 mm. (5″)
สลักเกลียว M 16 x 150 mm. (6″)
สลักเกลียว M 16 x 170 mm. (7″)
สลักเกลียว M 16 x 200 mm. (8″)
สลักเกลียว M 16 x 250 mm. (10″)
สลักเกลียว M 16 x 300 mm. (12″)
สลักเกลียว M 16 x 350 mm. (14″)
 สลักเกลียว M 16 x 400 mm. (16″)
สลักเกลียว M 16 x 450 mm. (18″)
สลักเกลียว M 16 x 500 mm. (20″)
สลักเกลียว M 16 x 600 mm. (24″)

สลักห่วงกลม Double Arming eye bolt

ขนาด (มม.) / Size mm.
สลักเกลียวห่วงกลม M 16 x 400 mm.
สลักเกลียวห่วงกลม M 16 x 450 mm.
สลักเกลียวห่วงกลม M 16 x 500 mm.
สลักเกลียวห่วงกลม M 16 x 550 mm.
สลักเกลียวห่วงกลม M 16 x 600 mm.
สลักเกลียวห่วงกลม M 16 x 650 mm.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top