สายไฟฟ้าแรงสูง

สาย SAC

25 kV 90ºC

 

 

 


 

สาย XLPE

12/20 (24) kV CV

 

 

 

Scroll to Top