โมลวันไทม์ แท่งกราวด์ ทองแดง

กราวด์ร็อด/แท่งกราวด์ทองแดง

Ground Rod copper bond

Size. Actual Size & Length
5/8″ 14.2 6′
5/8″ 14.2 8′
5/8″ 14.2 10′

 


 

โมล์วันไทม์

Ceramic Mould  One Time

 

Cable Type Rod
One Way CR 135-35 5/8″
One Way CR 150 5/8″
One Way CR 1120-95 5/8″
Two Way CR 235-35 5/8″
Two Way CR 250 5/8″
Two Way CR 2120-95 5/8″
Two Way CC 2120-95 5/8″
Three Way CR 350-35 5/8″
Three Way CR 395-50 5/8″
Three Way CR 395-95 5/8″

 

 

Scroll to Top