คอนเน็คเตอร์

พีจี. คอนเน็คเตอร์

P.G. Connector

ขนาด (ต.มม.) / Size sq.mm.
16-70
25-95
70-185

คอนเน็คเตอร์เอชไทป์ ชนิดบีบ

Compression Connectors

ขนาด (ต.มม.) / Size sq.mm.
25-50/2.5-6
35-50/6-10
25-50/16-35
70-95/16-35
50-95/50-95

สลักต่อปลายสาย

Pin Terminal

ขนาด (ต.มม.) / Size sq.mm.
50
70
95
120
185

คอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย

Connector Dead End

 

ขนาด (ต.มม.) / Size sq.mm.
25-35
50-70
95-120

เบลแคล้มป์

Bail Clamp

ขนาด (ต.มม.) / Size sq.mm.
25-50
70-185

ฮอทไลน์ แคล้มป์

Hot line Clamp

ขนาด (ต.มม.) / Size sq.mm.
25-50
50-185

 

Scroll to Top